Skip to content

«Հզորացնել կանանց կարողությունները հավասար առաջխաղացման համար Հայաստանում»

Սույն թվականի օգոստոսի 5️⃣-ին և 6️⃣-ին քաղաքականությամբ հետաքրքրված ՀՀ մարզերի կանայք և աղջիկները, #ՀզորացնելկանանցկարողություններըհավասարառաջխաղացմանհամարՀայաստանում ծրագրի շրջանակներում մասնակցեցին երկրորդ հանդիպմանը։

? Երկօրյա դասընթացի ընթացքում մասնակիցներրը ծանոթացան շահերի պաշտպանության գործընթացին, ինչպես նաև ռազմավարական փաստաթղթերի մշակմանն ու վերլուծությանը։

?Հետաքրքիր խմբային աշխատանքները գործնականում ամրապնդեցին ստացած գիտելիքները։