Ընթացիկ

Վերարտադրողական Առողջություն և սեռական դաստիարակության

Վերարտադրողական Առողջություն ծրագիրը նպատակ ունի բարձրացնելու աշակերտների իրազեկվածությունը սեռական դաստիարակության և վերարտադրողական առողջության վերաբերյալ Սյունիքի մարզում: Այն իրականացվում է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ: