Skip to content

«Կանանց հզորացում»

Սոսե ՀԿ-ն իրականացնում է Եվրոպայի խորհրդի կողմից ֆինանսավորվող «Կանանց հզորացում» ծրագիրը , որի նպատակն է կազմակերպության շահառու կանանց տրամադրել սոցիալական և հոգեբանական աջակցություն , նրանց տալ մասնագիտական վերապատարաստման գիտելիքներ և հմտությոուններ ինչպես նաև աշխատանքի հնարավություն։

#CouncilofEurope #Sose #WomenEmpowerenment