Skip to content

Տեսանյութերի պատրաստման բաց մրցույթ

Տեսանյութերի պատրաստման բաց մրցույթ

 Ծառայության անվանում՝ Կանանց և տղամարդկանց  հիմնահարցերի բացահայտման և  լուսաբանման  նպատակով կարճ տևողությամբ տեսանյութերի պատրաստում

 Ծառայության իրականացման վայրը՝ ք․ Գորիս, Սյունիք, ՀՀ

 Ծառայության  տրամադրման ժամանակը՝ 2022թ․ ապրիլից սկսած

 Դիմելու վերջնաժամկետը՝10 մարտի, 2022 թ․

«Սոսե Կանանց Հիմնահարցեր» հասարակական կազմակերպությունը հայտարարում է տեսանյութերի պատրաստման մրցույթ՝ կանանց և տղամարդկանց հիմնախնդիրների և տարբեր ոլորտներում նրանց քաղաքացիական մասնակցությանն առնչվող  հարցերի լուսաբանման նպատակով։ Տեսանյութերը պատրաստվելու են ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող «Տվյալներ հաշվետու  և թափանցիկ գործունեության համար» (ԴԱՏԱ) ծրագրի  շրջանակում իրականացվող գործողությունների մասին և բովանդակային մասով աջակցելու նպատակով։

Առաջադրանք

Պատրաստել առնվազն 10 րոպե տևողությամբ 4 թեմատիկ տեսանյութ կանանց և տղամարդկանց  առչվող խնդիրների, հանրային կյանքում ու որոշումների կայացման գործընթացներում  նրանց մասնակցականության բարձրացման ու դրան խոչընդոտող հարցերի, հնարավոր լուծումների վերաբերյալ՝ համագործակցելով Սոսե կազմակերպության անձնակազմի և փորձագետների հետ։

Ակնկալվում է, որ նախագծի արդյունքում վեր կհանվեն Սյունիքում  ներառող բնակավայրերում ապրող կանանց  և տղամարդկանց հուզող խնդիրները և կարիքները, դրանց լուծման համար իրենց տեսլականն ու առաջարկությունները։ Տեսանյութերում ցանկալի է քննարկվեն քաղաքականությունների մշակման հարցում դերակատարություն ունեցող պետական ու ոչ պետական կառույցների ներկայացուցիչների կարծիքներն ու դիտարկումները։

Պատրաստված տեսանյութերը հասանելի կլինեն կազմակերպության և գործընկեր կազմակերպությունների պաշտոնական կայքերում և սոցիալական հարթակներում, անհրաժեշտության դեպքում կհեռարձակվեն առցանց և ոչ առցանց ԶԼՄ-երով։

Դիմելու կարգը

Մրցույթին կարող են դիմել ստեղծագործող անհատներ, խմբեր և ոլորտում գործող մասնագիտացված կազմակերպություններ։ Տեսանյութերը պետք է ունենան Full HD ֆորմատ և ձայնի բարձր որակ։

Մրցույթին մասնակցելու այլ պահանջներ․

Հայտատուն պետք է ներկայացնի իր կողմից պատրաստված նախկին աշխատանքներից մեկ կամ ավելի նմուշներ` անկախ թեմայից (նմուշների հղումներ)

  • Նշել ծառայությունների մատուցման համար պահանջվող գումարը
  • Ցանկալի է, որ սցենարի հեղինակը  և ռեժիսորը ունենան համատեղ աշխատանքի փորձ, որը կդիտվի որպես առավելություն
  • Նշել ժամկետներ, թե որքա՞ն ժամանակահատված կպահանջվի 4 տեսանյութերի պատրաստման համար (փուլ առ փուլ աշխատանքի կազմակերպման իրատեսական գրաֆիկ)
  • Ստեղծագործողի/ստեղծագործող խմբի անդամների ինքնակենսագրական
  • Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր կամ նյութեր, որոնք կհամարեք հայտի պահանջները բավարարող։

Բոլոր հայտերը կդիտարկվեն ԴԱՏԱ ծրագրի գործընկերների համատեղ աշխատանքային խմբի կողմից։

Հայտն ուղարկելու վերջնաժամկետը՝ մարտի 10, 2022թ։ Հայտն ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին: Բաց մրցույթի բոլոր պահանջներին համապատասխանող հայտատուին արդյունքների մասին կտեղեկացվի 2022թ մարտի 15-ին:

Հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք գրել [email protected]  էլ․հասցեին։

ԴԱՏԱ Ծրագիրն իրականացվում է ԴԱՏԱ կոնսորցիումի (Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ, ՍՈՑԻԵՍ փորձագիտական կենտրոն, Բուն TV հիմնադրամ, «Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» ՀԿ, ՍՈՍԵ կանանց հիմնահարցեր ՀԿ) կողմից ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության գործընկերությամբ և օժանդակությամբ։

Սույն բաց մրցույթը իրագործվում է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով: Մրցույթի հայտարարության բովանդակությունը միմիայն «Սոսե Կանանց Հիմնահարցեր» ՀԿ-ին է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: