Skip to content

«Կինը և անվտանգությունը»

 «Սոսե Կանանց Հիմնահարցեր» ՀԿ-ն ԴԱՏԱ ծրագրի շրջանակում իրականացրեց «Կինը և անվտանգությունը» թեմայով հանրային քննարկումներ՝ Կապան, Գորիս և Ջերմուկ համայնքներում։ Հանդիպումներին մասնակցեցին մարզային և համայնքնային ղեկավարներ,  քաղաքացիական հասարակության, մարզպետարանների, տեղական ինքնակառավարման և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։

Քննարկումների ընթացքում բարձրացվեցին այնպիսի առանցքային հարցեր, ինչպիսիք են արտաքին և ներքին քաղաքական ճգնաժամային իրավիճակներում Հայաստանի հարավային մարզերում բնակվող կանանց անվտանգությանը, որոշումների կայացման գործընթացներում կանանց մասնակցությունը։

Հանդիպումների արդյունքնում դուրս բերված զեկույցը շուտով հասանելի կլինի մեր կայքում և սոցիալական մեդիայի հարթակներում։