Skip to content

«Կանանց ներգրավվածության ամրապնդում համայնքային մակարդակում» ծրագիրը՝ Սյունիքի մարզում:

Շարունակում ենք կանանց մասնակցությամբ միջոցառումներըԱյս անգամ Սյունիքի մարզի 35 կանայք և աղջիկներ հավաքվել էին մեկ վայրում և եռօրյա դասընթացի ընթացքում ծանոթացել Շահերի պաշտպանության հասկացության, պատմության, ռազմավարության, քարոզարշավի, ինչպես նաև Փոփոխությունների տեսությանը, ստացել նոր գիտելիքներ և հմտություններ։ Դասընթացավարներն օգտագործում էին մասնակցային տարբեր գործիքներ՝ մասնակիցներին անընդհատ ներգրավելով գործնական աշխատանքների մեջ՝ իրավիճակային գործնական աշխատանքներ, հետաքրքիր պատմություններ և դերային խաղեր, որոնք ավելի ամրապնդեցին ստացած գիտելիքները։ Կարևորվեց սոցիալական մեդիայի դերը, միջհամանքային ցանցային համագործակցությունը և հետագա աշխատանքների կազմակերպված իրականացումը։Դասընթացներն իրականացվում են «Կանանց ներգրավվածության ամրապնդում համայնքային մակարդակում» ծրագրի շրջանականերում։

#Sose, #SILC, #WomenEmpowerenmentForCommunityEngagement, #Syunik