Skip to content

«Հզորացնել կանանց կարողությունները հավասար առաջխաղացման համար Հայաստանում»

?«Հզորացնել կանանց կարողությունները հավասար առաջխաղացման համար Հայաստանում» ծրագիրի շրջանակներում ՀՀ #Լոռու, #Տավուշի, #Շիրակի և #Կոտայքի մարզերում տեղի ունեցավ «Կանանց օրակարգ» համայնքային հանդիպումները։

?Ներկայացվեց ծրագրի շրջանակներում իրականացված «ՀՀ մարզերում կանանց քաղաքական պասիվ մասնակցության խնդիրները» հետազոտության նպատակներն ու արդյունքները։

?Ներկաները արտահայտեցին իրենց տեսակետներն ու կարծիքները կանանց պասիվ ներգրավվածության մասին, ներկայացրեցին բազմաթիվ հետաքրքիր և կարևոր առաջարկներ։

?Հանդիպմանը ներկաները կարևորեցին նման իրազեկման հանդիպումների շարունակականությունը՝ շեշտելով , որ նման հանդիպումները էլ ավելի են մոտիվացնում կանանց և աղջիկներին։

#Silc

#Sose