Skip to content

«Դադարեցնել բուլինգը» Երեք խորհուրդ ծնողներին

#դադարեցնենքբուլինգը#կիբերբուլինգը
#stopbullying#stopcyberbullying
Երեք խորհուրդ ծնողներին ⬇️⬇️⬇️

1️⃣ Խրախուսեք բաց հաղորդակցությունը. Ստեղծեք միջավայր, որտեղ ձեր երեխաները կարող են բաց ու ազատ շփվել ձեզ հետ՝ կիսվելով դպրոցում կամ ընկերների հետ ունեցած իրենց փորձառությունների ու մարտահրավերների մասին:
2️⃣Սովորեցրեք կարեկցանք և հարգանք. Ցույց տվեք ձեր երեխային ուրիշների հանդեպ կարեկցանքի և հարգանքի կարևորությունը: Օգնեք նրանց հասկանալ, որ բոլորը յուրահատուկ են և արժանի են դրական վերաբերմունքի՝ անկախ տարբերություններից:
3️⃣Խթանեք դրական հարաբերությունների կառուցումը. Խրախուսեք ձեր երեխային դրական հարաբերություններ հաստատել իր հասակակիցների, իրենից մեծ ու փոքր այլ աշակերտների հետ: Օգնեք նրանց զարգացնել իրենց սոցիալական հմտությունները այլ մարդկանց (երեխաների, մեծահասակների) հետ հաղորդակցվելիս։

Միշա Թադևոսյան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու