Skip to content

Իմ առողջ համայնքը

2009 թ. “Իմ առողջ համայնքը”:
Այն բնապահպանական և առողջապահական
դասընթացների շարք էր, որն իրականացվել է Սյունիքի մարզի բոլոր
դպրոցներում: Նպատակն էր` իրազեկել աշակերտներին ծխախոտի, շրջակա
միջավայրի և բերանի խոռոչի հիգիենայի մասին:
(Ծրագիրը ֆինասավորվել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան կոմից):