Skip to content

Բավական

“Բավական”- ը սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումների մասին ծրագիր
է, որի շրջանակներում նկարահանվել է ֆիլմ , որի նպատակն էր նվազեցնել սեռով
պայմանավորված հղիության ընդհատումները Հայաստանում: 2013թ-ին Ֆիլմը
ընդունվել է Ֆրանսիական Կաննի միջազգային փառատոնում:
(Ծրագիրը ֆինասավորվել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան և Հայաստանում բաց
հասարակության Հիմնադրամներ-ի կողմից):