Skip to content

Կանանց հզորացում որոշումների կայացման գործընթացում

Այս ծրագիրը նպատակ ունի բարձրացնել կանանց ներգրավածությունը`քաղաքական գործընթացներում, օգտագործել կանանց ներուժը որոշումների կայացման գործընթացում: