Skip to content

Համայնքի զարգացում կանանց միջոցով

Կազմակերպությունը կենտրոններ է ստեղծել Սյունիքի մարզի 3 գյուղական համայքներում, իսկ նույն
համայնքներից մեկում փորձում ենք ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալել: