Skip to content

Մինչև 3 տարեկան երեխաների շահերի պաշտպանություն

Անապահով ընտանիքների 36 երեխաների անվճար նախակրթարան ուղարկելու
ծրագիրը, որն իրականացվեց Գորիս համայնքի բյուջեի հաշվին: