Skip to content

Կայուն զարգացման ապահովում

Այս ծրագիրը իրականացվում է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ, ՀԿ Դեպո ծրագրի «Կայունության Ռազմավարություն» դրամաշնորհի շնորհիվ։ Ծրագրի շրջանակներում փետրվարի 1-ից համագործակցում ենք Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի հետ` իրականացնելով «Սոսե» Կանանց հիմնահարցեր ՀԿ-ի կայուն զարգացման ապահովում ծրագիրը, որի շրջանակներում մշակվել է Սոսե ՀԿ-ի ռազմավարական պլանը, ստեղծվել է կազմակերպության թիմը, հաճախակի իրականացնվում է հանդիպումներ կանանց և տղամարդկանց հետ, որոնք նպաստում են կնոջ դերի բարձրացմանը ընտանիքում և հասարակության մեջ: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է նաև աշխատակազմի կարողությունների զարգամանը նպաստող դասընթացներ: Ծրագիրը նպատակ ունի հզորացնել կազմակերպությունը և ճանաչելի դարձնել այն Սյունիքի մարզում, որը կխթանի հասարակական և սոցիալական կյանքի զարգացմանը տարածաշրջանում: