Skip to content

Վերարտադրողական Առողջություն և սեռական դաստիարակության

Վերարտադրողական Առողջություն ծրագիրը նպատակ ունի
բարձրացնելու աշակերտների իրազեկվածությունը սեռական դաստիարակության
և վերարտադրողական առողջության վերաբերյալ Սյունիքի մարզում: Այն
իրականացվում է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ: