Skip to content

#EducationUSA  

«Սոսե» Կանանց հիմնահարցեր ՀԿ-ի գրասենյակում իրականացվեց #EducationUSA -ի հանդիպում -քննարկումներ ՝ ԱՄՆ բարձրագույն կրթության, ԱՄՆ համալսարաններ գտնելու, դիմելու ընթացակարգի և ստանդարտացված թեստերի վերաբերյալ:   #EducationUSA